پروژه ها

نصب سوله آقای عالیشوندی در شهرک صنعتی سال 1399

پروژه لاوان کارفرما شرکت ابنیه فنی تهران نفت و گاز پتروشیمی سال 1399

پروژه ساخت و نصب سوله کارفرما شرکت چینی پارس اوپال

ساخت و نصب سوله واقع در ملوسجان

ساخت و نصب و پوشش سقف سوله به متراژ ۷۰۰۰ متر در شهرک صنعتی آبادان کارفرما شرکت عراقی محمد صنعت اروند

ساخت و نصب سوله در روستای گچی شیراز کارفرما اقای عاکف سال 1399

ساخت و نصب سوله در زرقان فارس کارفرما جهاد تحقیقات کشاورزی فارس

ساخت و نصب سوله در شهرک صنعتی کارفرما اقای عزیزی

ساخت و نصب سوله در شهرک صنعتی کارفرما اقای زارع

ساخت و نصب سوله در شهرک صنعتی کارفرما خانم ستاسیمی

ساخت و نصب سوله در سپیدان کارفرما شرکت کابل شیراز

اجرای فونداسیون و ساخت و نصب سوله به متراژ حدود ۲۰۰۰ متر در منطقه ویژه اقتصادی فارس کارفرما شرکت مهندسی بتا سال 1399

پروژه ساخت و نصب سوله در یاسوج کارفرما اقای حسینی سال 1399

پروژه اجرای فونداسیون و ساخت و نصب سوله در صدرای شیراز کارفرما اقای زارعی سال 1399